JS Oy Pietarsaari
Armatek Oy

Legatest - varoventtiilin koestus ja apuohjaus

Varoventtiilien asetuspaineen tarkastus ja säätö, paineenalaisena laitoksen käydessä, tehdään Legatest menetelmällä. Huoltoseisokin aikana asetuspaineen säätö voidaan tehdä myös paineettomalle venttiilille ns. kylmätestauksena (cold-test).

Laite mittaa sen säädetyn jousivoiman jossa venttiili alkaa avautua. Toimenpiteen ajaksi ei laitoksen käynnille tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä, vaan koestus tehdään käynninaikaisessa olosuhteessa. Mikäli venttiili on ala- tai yläviritteinen, tehdään tarvittava säätö oikeaan asetuspaineeseen. Laite rekisteröi tarvittavat tiedot venttiilistä tallentaen ne tietoyksikköön. Lopuksi hyväksytty testaus tulostetaan todistukseksi. Todistuksesta käy ilmi oikeat tulokset, sekä numeerisesti että graafisesti. Apuohjauksella varustetun varoventtiilin, jousivoiman koestuksen lisäksi tarkastetaan myös apuohjausyksikön painekaarien virtys. Koestuksia valvoo ulkopuolinen, ilmoitetun laitoksen painelaitetarkastaja.

Legatest varoventtiilin koestus
Legatest varoventtiilin koestus
Legatest varoventtiilin koestus

JS Oy Pietarsaari

 Ristikarintie 29, 68600 PIETARSAARI

Toimitusjohtaja

Pekka Viita-aho
Puh. 0207 630 751
-

Huoltopäällikkö

Petteri Kuusniemi
Puh. 0207 630 758
-

Työnjohto / Varasto

Petri Öhman
Puh. 0207 630 753
-

Myyntipäällikkö

Niilo Kiiskilä
Puh. 0207 630 752
-

Armatek Oy

 Hepolamminkatu 36 A, 33720 TAMPERE

Toimitusjohtaja

Pekka Viita-aho
Puh. 0207 630 751
-

Huoltopäällikkö

Mika Lopanus
Puh. 0207 630 741
-

Laskutus ja reskontra
JS Oy Pietarsaari/Armatek Oy

Marita Viita-aho
Puh. 0207 630 750
-